De Minister voor Voedsel wijst de weg

Hier spreekt de Minister van Voedsel

Naar een boer-, natuur-,  en diervriendelijke culinaire landbouw

Stichting Natuur en Milieu organiseerde tijdens de kabinatetsformatie van 2012 een campagne voor een Minister voor Voedsel. Om aandacht op de campagne te vestigen deed de club een oproep: 'Waar ga jij als Minister van Voedsel het eerste mee aan de slag?'  Mijn idee voor een transitiefonds voor de intensieve veehouderij, was een van de winnende inzendingen, beloond met een etentje bij Librije's Zusje. Hierbij mijn ingezonden tekst.

Transitiefonds voor de vee-industrie

De intensieve veehouderij wordt geleidelijk afgebouwd van een bedrijfstak die in plaats van laagwaardige, milieuonvriendelijke bulk, diervriendelijke, grondgebonden en smakelijke kwaliteitsproducten gaat leveren.

Omdat landbouwgrond duur is, wordt er een transitiefonds voor de vee-industrie in het leven geroepen, waardoor het voor intensieve veehouders financieel mogelijk wordt over te gaan naar een grondgebonden productiewijze. Uit dat fonds worden onder andere veevoedermakelaars ingeschakeld: zij regelen dat de veehouders het voeder betrekken uit de regio. Bijvoorbeeld door langjarige contracten met akkerbouwers. Of met graas-, scharrel- en wroet-contracten op naburige extensief te houden natuurgebieden of gronden.

Het transitiefonds wordt gevuld met een vleestaks op gangbaar vlees én met inleg van maatschappelijke aandeelhouders: horeca, groothandel, ziekenhuizen en verzorgingstehuizen. Een deel van hun inleg krijgen ze uitbetaald in hoogwaardig kwaliteitsproducten (vlees en eieren). Voor burgers wordt het ook financieel aantrekkelijk om in het transitiefonds deel te nemen. Vanaf een minimum-inleg krijgen zij extra voordelen als het recht van overpad op de landbouwgronden.

Reageren? Graag!