Weten is meer dan meten


‘Pornografie is waardevoller dan Dostojevski. Want pornografie verkoopt beter’. Aldus filosoof Grahame Lock, één van de veertien geïnterviewden in Tobias Reijngouds boek ‘Weten is meer dan weten - spraakmakende opinieleiders over de economisering van de samenleving’. Lock karakteriseert met zijn uitspraken het denken van het neo-liberalisme, dat geen intrinsieke waarden kent: het brengt immers alles terug tot economische nuttigheidswaarde en meet alles in financieel rendement. Tegelijkertijd is dat denken buitengewoon dominant aanwezig in de maatschappij. Steeds meer, ook bijvoorbeeld in onderwijs en gezondheidszorg. Uiteraard eveneens in de bankwereld, die daarmee de huidige financiële en economische crisis heeft veroorzaakt. Ondanks dat laatste is er bij de banken niks wezenlijks veranderd, constateert Peter Blom, directeur van de Triodosbank, een van de andere geïnterviewden. Voor wie dat ook al wist of vond, is Reijngouds boek een prettige bevestiging en onderbouwing van je reeds bestaande wereldbeeld. Belangrijke vraag is natuurlijk: hoe gaan we het anders doen? Links komt niet met een alternatief, zegt filosoof Hans Achterhuis, die daarvoor wel wat kernwaarden aandraagt: gemeenschappelijkheid, wederkerigheid en herverdeling. Maar maakt dat maar eens concreet. Zorg ervoor dat je je kind breed, veelzijdig, cultureel ontwikkeld, kritisch opvoedt, ook over het dominante economische denken, zegt Lock. Als volwaardig mens dus, in plaats van ten behoeve van het economische (arbeidsmarkt)systeem. Zodat het later als compliment geeft: ‘Mijn ouders hebben ervoor gezorgd dat ik niet optimaal ben voorbereid op de arbeidsmarkt.’

Weten is meer dan meten, Tobias Reijngoud, Uitgeverij Lias, ISBN 978 90 8803005 5,
€ 18,95 (€ 12,95 als eBook).


Gepubliceerd in Genoeg, oktober-november 2012